2019 évi közgyűlés
Írta: admin - Dátum: January 25 2019 18:07:35

Akasztói Sporthorgász Egyesület

Elnökségétől

6221. Akasztó, Tubáni u. 13.

 

 

                                                        M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatjuk a tagtársakat, hogy az egyesület elnöksége az évi rendes közgyűlést

2019. február 17-ére tűzte ki, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.


Teljes hír

Akasztói Sporthorgász Egyesület

Elnökségétől

6221. Akasztó, Tubáni u. 13.

 

 

                                                        M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatjuk a tagtársakat, hogy az egyesület elnöksége az évi rendes közgyűlést

2019. február 17-ére tűzte ki, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés ideje: 2019.  február  17.  09.00 óra

A közgyűlés helye: Akasztó, Faluház  ( Fő út 75 )

 

Napirendi pontok:

   1./ Megnyitó.  / Ea: Hrk János titkár,  levezető elnök /

   2./ Beszámoló a 2018. éves munkákról, eredményekről.  / Ea: Suhajda Antal elnök /

   3./ A 2018. évi pénzügyi beszámoló és a 2019. évi költségvetési terv beterjesztése.

        / Ea: Orbán Gábor gazdasági felelős /

   4./ Felügyelő bizottság beszámolója.  / Ea: Borsik Zsolt felügyelő biz. elnök /

   5./ Fegyelmi bizottság beszámolója.  / Ea: Gottfried Béla fegyelmi biz. elnök /

   6./ Kérdések, hozzászólások, a beszámolók és a költségvetés elfogadása.

        / Ea: levezető elnök /

 

      Szünet

 

   7./ Tisztségviselők választása.  / Levezető: Hrk János a választási biz.elnöke /

   8./ Egyéb. / Ea: levezető elnök

   9./ Zárszó. / Ea: elnök/

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket arról, hogy az Alapszabály 9.§. /3/ bek. b./ pontja szerint a meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával.

 

Végül értesítjük a tisztelt tagokat arról, hogy amennyiben  a 09.00 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes,   / a tagok 50 %-a +1 fő nincs jelen/   akkor  megismételt ülést kell tartani. 

Amennyiben a 9.00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt  közgyűlést 09.30 órára hívjuk össze.

Az új / 9.30 órára összehívott / közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtárgyalásával tartjuk meg, ahol újabb napirendi pont már nem javasolható.   

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

 

A napirend fontosságára tekintettel kérjük, hogy pontos időben jelenjen meg a közgyűlésen!

A horgászigazolványát hozza magával!

 

Akasztó, 2019. január 21-én.

 

                     Horgász üdvözlettel:                               /:  Suhajda Antal ./ sk.

                                                                                      az egyesület elnöke