Horgászvizsga 2018.03.25
Írta: admin - Dátum: March 09 2018 07:22:25
FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,
HELYSZÍNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL
A Bács
-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztály
által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ
(6001 Kecskemét
, Pf.: 123.
)
1. számú vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart
horgászvizsgáztatást.

Teljes hír

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,

HELYSZÍNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL

A Bács

-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály

Földművelésügyi Osztály

által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ

(6001 Kecskemét

, Pf.: 123.

)

1. számú vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart

horgászvizsgáztatást.

Horgászvizsga időpontja:  2018. március 25. 9.00

helyszíne:Akasztó, Eötvös u. hrsz 2221 ( Akasztói Sporthorgász Egyesület Faházában)

A vizsgára jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és határidőben történő beküldésével lehet. A szabályszerűen kitöltött jelentkezési lapnak legkésőbb a vizsganapot megelőzően 5 nappal be kell érkeznie Orbán Gábor (6200 Kiskőrös, Árpád u. 10 III/18.) részére. A vizsganapon, Akasztón az első 15 érvényesen jelentkező vizsgáztatására kerül sor. A jelentkezési határidő lejáratát követően, ill. a létszámot meghaladóan jelentkezők részére az adott helyszínen következő vizsganapon kerül sor a vizsgára. A következő vizsganapról írásban értesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a jelentkezése elkésett vagy a létszámot meghaladja. A vizsgára jelentkezőknek el kell fogadniuk a NÉBIH által kiadott vizsgarendet. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, mindkét részből sikeres vizsgát kell tenni. Az írásbeli vizsgán 32 kérdésből 22 helyes választ kell adni ahhoz, hogy a jelentkező szóbeli vizsgát is tehessen. 

A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a jelentkező 20 kérdésből 14 sikeres választ ad. A vizsgára történő felkészülési anyag a NÉBIH honlapjáról tölthető le:

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/halaszat/horgaszvizsga.

A vizsgadíjat, a felnőtteknek 3.500,- forintot, az adott naptári évben a 18. életévét betöltő
ifjúsági horgászoknak 1.000,- forintot, a vizsga előtt be kell fizetni a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000 számlájára postai csekken vagy átutalással és
a befizetés tényét vagy a postai csekk vagy az átutalás teljesítéséről szóló banki igazolás
(eredeti vagy másolat) átadásával igazolni kell a vizsga megkezdése előtt. A befizetési
csekken vagy átutaláson közleményként fel kell tüntetni: „horgászvizsga díja”. Jelentkezési
lapot és postai csekket Orbán Gábortól (6200 Kiskőrös, Árpád u. 10.), a horgászegyesület
gazdasági vezetőjénél lehet átvenni, ill. a jelentkezési lap a BÁCSHOSZ honlapjáról és az
Akasztói SHE honlapjáról is letölthető. http://www.akasztoish.hu

Minden jelentkezőnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Kecskemét, 2018. Március 08.

BÁCSHOSZ