Meghívó
Írta: admin - Dátum: February 06 2018 07:28:15

     M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatjuk a tagtársakat, hogy az egyesület elnöksége az évi rendes közgyűlést

2018. február 18-ára tűzte ki, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés ideje: 2018.  február  18.  09.00 óra

A közgyűlés helye: Kiskőrös, Művelődési ház  /Petőfi tér/


Teljes hír

    M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatjuk a tagtársakat, hogy az egyesület elnöksége az évi rendes közgyűlést

2018. február 18-ára tűzte ki, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés ideje: 2018.  február  18.  09.00 óra

A közgyűlés helye: Kiskőrös, Művelődési ház  /Petőfi tér/

 

Napirendi pontok:

   1./ Megnyitó.  / Ea: Hrk János titkár,  levezető elnök /

   2./ Beszámoló a 2017. éves munkákról, eredményekről.  / Ea: Suhajda Antal elnök /

   3./ A 2017. évi pénzügyi beszámoló és a 2018. évi költségvetési terv beterjesztése.

        / Ea: Orbán Gábor gazdasági felelős /

   4./ Felügyelő bizottság beszámolója.  / Ea: Borsik Zsolt felügyelő biz. elnök /

   5./ Fegyelmi bizottság beszámolója.  / Ea: Gottfried Béla fegyelmi biz. elnök /

   6./ Kérdések, hozzászólások, a beszámolók és a költségvetés elfogadása.

        / Ea: levezető elnök /

   7./ Jelölő Bizottság választása  / Ea: levezető elnök /

   8./ Egyéb / Ea: levezető elnök

   9./ Zárszó / Ea: elnök/

 

Értesítjük a tisztelt tagokat arról, hogy amennyiben  a 09.00 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes,   / a tagok 50 %-a +1 fő nincs jelen/   akkor  megismételt ülést kell tartani. 

Amennyiben a 9.00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt  közgyűlést 09.30 órára hívjuk össze.

Az új / 9.30 órára összehívott / közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtárgyalásával tartjuk meg, ahol újabb napirendi pont már nem javasolható.   

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

 

A napirend fontosságára tekintettel kérjük, hogy pontos időben jelenjen meg a közgyűlésen!

A horgászigazolványát hozza magával!

 

Akasztó, 2018. január 22-én.

 

                     Horgász üdvözlettel:                               /:  Suhajda Antal ./ sk.