Horgászvizsga 2016.11.27
Írta: admin - Dátum: November 08 2016 14:04:26

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,
HELYSZÍNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztálya által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ
(6001 Kecskemét, Pf.: 123.) 1. számú vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart
horgászvizsgáztatást.                  

Horgászvizsga idıpontja:                                                 helyszíne:
                                              2016. július 24. 9.00.                                                   Akasztó, Eötvös u. hrsz.2221 (Akasztói        Sporthorgász

                                                                                                      Egyesület Faházában)


Teljes hír

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,
HELYSZÍNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztálya által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ
(6001 Kecskemét, Pf.: 123.) 1. számú vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart
horgászvizsgáztatást.
Horgászvizsga idıpontja: helyszíne:
2016. november 27. 9.00. Akasztó, Eötvös u. hrsz.2221 (Akasztói Sporthorgász
                            Egyesület Faházában)
A vizsgára jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és határidőben történő
beküldésével lehet. A szabályszerően kitöltött jelentkezési lapnak legkésőbb a vizsganapot
megelőzően 5 nappal be kell érkeznie Orbán Gábor (6200 Kiskırös, Árpád u. 10 III/18.)
részére. A vizsganapon, Akasztón az első 15 érvényesen jelentkező vizsgáztatására kerül sor.
A jelentkezési határidő lejáratát követıen, ill. a létszámot meghaladóan jelentkezők részére az
adott helyszínen következő vizsganapon kerül sor a vizsgára. A következő vizsganapról
írásban értesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a jelentkezése elkésett vagy a létszámot
meghaladja.
A vizsgára jelentkezőknek el kell fogadniuk a NÉBIH által kiadott vizsgarendet. A vizsga
írásbeli és szóbeli részből áll, mindkét részből sikeres vizsgát kell tenni. Az írásbeli vizsgán
32 kérdésből 22 helyes választ kell adni ahhoz, hogy a jelentkező szóbeli vizsgát is tehessen.
A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a jelentkező 20 kérdésbıl 14 sikeres választ ad.
A vizsgára történő felkészülési anyag a NÉBIH honlapjáról tölthetı le:
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/h
alaszat/horgaszvizsga.

A vizsgadíjat, 3.500,- forintot, a 15. életévét be nem töltött ifjúsági horgásznak 1.000,-
forintot, a vizsga előtt be kell fizetni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-
00299657-00000000 számlájára postai csekken vagy átutalással és a befizetés tényét vagy a
postai csekk vagy az átutalás teljesítéséről szóló banki igazolás (eredeti vagy másolat)
átadásával igazolni kell a vizsga megkezdése előtt. A befizetési csekken vagy átutaláson
közleményként fel kell tüntetni: „horgászvizsga díja”. Jelentkezési lapot és postai csekket
Orbán Gábortól (6200 Kiskırös, Árpád u. 10.), a horgászegyesület gazdasági vezetőjénél
lehet átvenni, ill. a jelentkezési lap a BÁCSHOSZ honlapjáról és az Akasztói SHE
honlapjáról is letölthető. jelentkezési lap
Minden jelentkezınek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!
Kecskemét, 2016. november 7.
BÁCSHOSZ